Tour 2019 / 2020

Honky Ton Blues Bar // Barcellona (Spain)
Voodoo Bros
Pipa Club // Barcellona (Spain)
Voodoo Bros
Cafe Rock ’n’ Roll Cafe’
European Museum of Modern Art // Barcellona (Spain)
Voodoo Bros
Fontaro’ // Palermo
Quattro
la Scaletta Pub // Carmignano (Prato)
Umberto Porcaro
Giardini Luzzati // Genova
Umberto Porcaro
Bar Garibaldi // Palermo
Umberto Porcaro
Mastro Malto // Sciacca (AG)
Voodoo Bros
Balata // Palermo
Umberto Porcaro
E’thnic // Palermo
Umberto Porcaro
Teatro antico odeon Romano // Taormina
Tribute to Diane Schuur
Punk Funk // Palermo
Wild Turkey Party
NOROC // Palermo
Umberto Porcaro